Episodul anterior aici

Campania și propaganda așa-ziselor vaccinări anti-Covid au generat imediat o serie de presiuni și discriminări ILEGALE care vizează persoanele neinjectate și care nu doresc să se injecteze cu aceste produsele experimentale. Discriminările și presiunile sunt exercitate atât de autoritățile publice, cât și de entități private, media sau activiști sociali.

Primesc în ultima vreme numeroase mesaje și întrebări cu privire la LEGALITATEA acestor presiuni sau discriminări, precum și întrebări cu privire la instrumentele legale de combatere a lor. Cred că e timpul ca toți cetățenii români să știe că au la dispoziție legi în vigoare, destul de simplu de înțeles și utilizat în acest sens, chiar și fără asistența unui jurist sau avocat – mai ales dacă discriminările privesc dreptul lor la muncă, la învățătura, la libera circulație, nu numai participarea la actvitati culturale, sportive , recreative și, în general, la o viață socială firească.

Astfel, prima lege pe care ar trebui să o citească și utilizeze împotriva diverselor forme de hârțuire din partea colegilor, superiorilor, angajatorilor și nu numai, este Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind combaterea tuturor formelor de discriminare (pe care o pot accesa gratuit aici), așa cum a fost completată de Legea nr. 167 din 2020 (pe care o pot accesa gratuit aici.)

Principiul de bază al legii, detaliat în articolul 1 alin 2 din ordonanță – text lunguț, dar clar, explicit și foarte cuprinzător – este cel al universalității și egalității de tratament în ce privește drepturi civile și politice fundamentale, garantate constituțional și legal. Principiul este consacrat și în Constituția României în articolele 15 și 16.

Alineatele 3 și 4 ale aceluiași prim articol din ordonanță precizează tot clar:

 

(3) Exercitarea drepturilor enunțate în cuprinsul prezentului articol privește persoanele aflate în situații comparabile.
(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligația să respecte principiile enunțate la alin. (2).

Art 2 din ordonanță stabilește la fel de limpede că:

 

(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

(2) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înțelesul prezentei ordonanțe.

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.

Nu, presiunile de „vaccinare” NU SUNT JUSTIFICATE OBIECTIV de un SCOP LEGITIM.

NU, nu există nicio dovadă științifică sau empirică obiectivă și incontenstabilă că aceste seruri EXPERIMENTALE anti-Covid19:
-ar „imuniza” împotriva COVID19;
-ar contribui la combaterea răspândirii virusului SARS-CoV2 sau bolii cauzate de el;
-ar fi „sigure și eficiente”, dimpotrivă.

După cum NU există nicio dovadă că acest virus ar fi mai periculos decât virusurile gripale sau alte virusuri.

Mai multe detalii (dovezi, argumente) în acest sens găsiți în episoadele anterioare ale acestei serii și în articolele și sursele incluse în ele. Puteți începe aici și aici; mai departe mergeți dumneavoastră, din aproape în aproape, cu ajutorul linkurilor interioare.

Nu ratați nici articolul 26 din ordonanță, așa cum a fost completat și modificat de Legea nr. 167/2020. El poate fi aplicat, la cerere sau din oficiu, atât de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – care e timpul să mai facă și ceva util, nu doar poliția corectitudinii politice -, cât și de instanțele de judecată.

Prin urmare da, orice presiune, încercare de intimidare, amenințare sau discriminare între „vaccinați” și „nevaccinați”, chiar dacă nu se traduce în reguli sau interdicții explicite, consemnate într-un act scris, individual sau normativ intern al unei entități publice sau private, sau emis de autoritățile cu atribuții legislative ori în aplicarea unor asemenea acte normative, ESTE DISCRIMINARE fie și numai sub forma HĂRȚUIRII MORALE (foarte clar explicitată de Legea 167/2020 de completare a ordonanței inițiale), și, în funcție de circumstanțe și dovezi, poate fi sancționată disciplinar, contravențional (amenzile sunt semnificative) sau chiar penal.

Citiți cu atenție aceste două acte normative.
Citiți cu atenție textele indicate mai sus, publicate de ACIDmedia și, în măsura în care puteți, accesați cu încredere și sursele în limbă engleză marcate cu roșu în interiorul articolelor.
Aveți acolo toate argumentele, datele și dovezile necesare. Vor urma și altele.

Este vorba despre libertățile și drepturile dvs VITALE, nu doar fundamentale, care încep cu dreptul la viață, la sănătate și integritate fizică și psihică, la muncă, la învățătura și nu numai, și trebuie să învățați să vi le apărați personal, argumentat și articulat, chiar și fără asistența unui avocat. Și să o faceți acum, pentru că mai târziu ar putea fi prea târziu.

Da, există și alte acte normative, interne și internaționale (tratate și convenții la care România este parte, pe care parlamentul le-a ratificat), dovezi științifice și empirice sau argumente de care vă puteți folosi în cazul unor eventuale proceduri judiciare, dacă veți fi obligați să recurgeți la ele. În limita posibilităților, timpului și spațiului, ACIDmedia vi le va aduce la cunoștință. Între timp, nu ezitați să le căutați și încercați să le înțelegeți singuri.

Existența și apărarea vieții, libertății și sănătății sunt în primul rând o datorie și responsabilitate individuală, a fiecăruia dintre noi. Nu așteptați să vi le dea, ia, raționalizeze sau apere alții. Nu așteptați să gândească și acționeze alții în numele și pentru dumneavoastră.

Simplu, dar greu, știu. Exact ca Viața, Adevărul și Libertatea. Numai că dacă Adevăr și Libertate nu e, nimic nu e, nici viață. Acesta ar fi primul lucru pe care ar fi trebui să-l învățați din „pandemia” și „resetarea” asta.

(va urma)

Nu ezitați ca, pe lângă episoadele anterioare, să accesați și următoarele texte ajutătoare:

O țara distrusă degeaba. A noastră
Cine sunt, de fapt,  vedetele tehnocrației COVID  si Oficialii Noștri Esențiali 
Pseudoștiința COVID și originile incredibile (incredibil de stupide) ale ideii de lockdown
Frauda statistică a deceselor COVID
Consiliul Europei interzice constrângerile și presiunile pentru vaccinare

Suportul publicului nostru, inclusiv cel financiar, este esențial pentru menținerea și dezvoltarea paginii Acidmedia. Orice donație este binevenită. Vă mulțumim!

Donează aici