Confidențialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru asociatia noastră și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care v-o punem la dispozitie prin aceasta nota de informare.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Asociatia pentru Comunicare, Informatie si Dezvoltare A.C.I.D., numita in continuare A.C.I.D., este operatorul datelor cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul website-ului www.acidmedia.ro, operator care răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

A.C.I.D. este persoana juridica fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti, constituita in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, inregistrata ca atare in Registrul National al Asociatiilor. Mai multe date despre asociatie gasiti la sectiune Despre noi de pe site.

Această notă de informare va este destinată pentru că sunteti vizitator al site-ului nostru si are scopul de va furniza informații, într-o formă concisă și accesibilă, despre felul in care sunt prelucrate datele dvs personale atunci când accesati si utilizati www.acidmedia.ro

Acestă notă nu reprezintă întreaga noastră politică privind prelucrarea de date personale, care este mai largă, acoperă și alte situații, si se desfasoara numai in limitele legislatiei in vigoare. Dacă aveti întrebări despre prelucrarea datelor dvs personale de către noi, ne puteți contacta in scris prin intermediul paginii Contact de pe site-ul nostru.

Scopul în care prelucrăm datele dvs personale este unul necomercial, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea de asociație neguvernamentală, inclusiv prin informarea publicului.

Datele pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, dorind întotdeauna reducerea la minim a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri. Daca doriti să aflati mai multe informații generale despre acestea, accesati sectiunea Cookies de pe site-ul nostru.

Destinatarii datelor în cazul materialelor publicate sunt membrii publicului care accesează site-ul, iar în celelalte situații, doar noi. Durata de stocare a acestor date este, în principiu, durata de funcționare a asociației.

Dacă alegeti să ne sprijiniti printr-o donație, utilizând formularele de pe site, noi nu vom colecta niciun fel de date despre dvs și nici nu le vom păstra, Paypal fiind cel care o va face potrivit politicilor proprii. Atât în cazul donațiilor prin Paypal, cât și a celor prin bancă, noi avem acces la datele pe care ni le pun aceste entități la dispoziție, dar nu vom realiza prelucrări proprii decât în scop de raportare financiar-contabilă, în temeiul juridic al unor obligații legale, atunci când acestea există. În aceste situații, durata de păstrare a datelor este cea a duratei de funcționare a asociației, iar destinatarii suntem noi și eventualele autorități față de care ar putea exista obligații de raportare.

Nu avem intenția de a transfera datele dvs cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale și nici nu supunem datele dvs vreunui proces automatizat de creare de profile. Dacă în activitatea noastră va apărea ncesitatea sau obligatia legala de va prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, va vom informa înainte despre aceasta.

Cu privire la toate datele dvs pe care le prelucrăm, va informăm că aveti dreptului de ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului la portabilitatea datelor, si va puteti de asemenea opune prelucrarii. Aceste solicitari ni le puteti adresa in scris, prin intermeiul paginii Contact sau a formularelor automate pe care le veti gasi pe site-ul nostru. Dacă doriti mai multe informații despre aceste drepturi, puteti accesa Regulamentul General de Protecție a Datelor (Regulamentul UE nr 679/2016) pe pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În final, va asigurăm din nou că securitatea datelor dvs. este foarte importantă pentru noi și luăm toate măsurile necesare in acest scop. În cazul în care, totuși, ar apărea vreun incident de securitate cu privire la datele dvs, va vom informa în cel mai scurt timp despre aceasta.